بلاگ optix

فید های RSS
کاغذ دیجیتال

کاغذ دیجیتال

user 2019/01/05 11:47:33 0
کاغذ دیجیتالکاغذ دیجیتال نوعی کاغذ است که به همراه قلم دیجیتال از آن می توان برای ایجاد اسناد دیجیتال استفاده کرد.الگوی نقطه‌ای چاپ شده روی این "کاغذ ...
ادامه مطلب