•     تاریخ ایجاد : 2017-10-22
  •     نویسنده: farahani
  • تایم لپس
  •     نظرات: 0

مستندسازی پروژه ها در حقیقت به نوعی پیاده سازی بخشی از دانش مدیریت پروژه می باشد و به عبارت دیگر

مستند سازی تهیه مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت از شروع تا خاتمه آن و

چگونگی بهره برداری و نگهداری را با تحلیل و ارزیابی مربوطه نشان می دهد

  •     تاریخ ایجاد : 2017-04-23
  •     نویسنده: farahani
  • تایم لپس
  •     نظرات: 0

تصویر برداری "مرور زمان" یکی از روش های نمایش تغییرات محیطی ، طبیعت ، مردم و اشیا در حال حرکت و ...

در طول بازه زمانی مشخصی است. در این روش تصویر با دور بسیار کند تصویر برداری شده و با دور تند نمایش داده

می شود.