بلاگ optix

فید های RSS
تنس عضلانی دکتر هو DR-HOS

تنس عضلانی دکتر هو DR-HOS

user 2020/06/27 14:00:38 0
    الکتروتراپی با دستگاه TENS و کاربرد آن در فيزيوتراپی  الکتروتراپی اصطلاح گسترده ای است که به هر تکنيکی که در آن از الکتريسيته (جريان برق) برای اهد...
ادامه مطلب