بلاگ optix

فید های RSS
جعبه سیاه خودرو

جعبه سیاه خودرو

user 2018/12/26 10:28:46 0
   جعبه سیاه خودرو بیشتر مردم جعبه سیاه را به عنوان دستگاهی در هواپیما می شناسند که برای جمع اوری اطلاعات مربوط به پروازهواپیماها استفاده می گردد ولی ...
ادامه مطلب