بلاگ optix

فید های RSS
میکروسکوپ دیجیتال چیست؟

میکروسکوپ دیجیتال چیست؟

کاربر سایت 2018/12/26 11:29:46 0
  میکروسکوپ دیجیتال چیست؟ یک میکروسکوپ دیجیتالی از یک دوربین دیجیتال کوچک (CMOS)  تشکیل شده و به کامپیوتر متصل است.تصاویری که از طریق چشمی میکروسکوپ د...
ادامه مطلب
تاریخچه میکروسکوپ

تاریخچه میکروسکوپ

کاربر سایت 2018/12/26 11:24:00 0
    تاریخچه میکروسکوپ روزگاران قدیم، كوچكترین موجودات زنده ای كه مردم می شناختند آن هایی بودند كه به زحمت با چشم دیده می شدند. ولی آیا ممكن بود موجودا...
ادامه مطلب