بدون دیدگاه

کاربردهای ویدئو بروسکوپ

دوربین های بازرسی یا Inspection camera جهت بازرسی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. ازجمله کاربردهای این ویدئو...

بدون دیدگاه

آندوسکوپ صنعتی چیست؟

آندوسکوپ صنعتی به عنوان یک مدل از دوربین های کاووشی و تجهیزات بازرسی، امکان بازدید داخلی تجهیزات، تاسیسات و ماشین...

بدون دیدگاه

بورسکوپ و انواع آن را بشناسیم.

بروسکوپ و انواع آن را بشناسیم: بروسکوپ صنعتی که به نام‌های بروسکوپ، آندوسکوپ صنعتی، دوربین کابلی یا بروسکوپ صنعتی هم مصطلح...

بدون دیدگاه

دوربین کابلی یا دوربین شلنگی

 دوربین کابلی یا دوربین شلنگی چیست؟ دوربین لوله ای، چشم ماری، دوربین شلنگی، دوربین کابلی و گاهی اشتباهاً به نامهای...

کالاهایی که دیده‌اید
فیلتر بر اساس شهر محصول
اپتیکس
فیلتر بر اساس شهر محصول
تماس با ما
اپتیکس