بدون دیدگاه

کاربردهای ویدئو بروسکوپ

دوربین های بازرسی یا Inspection camera جهت بازرسی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. ازجمله کاربردهای این ویدئو...

بدون دیدگاه

بورسکوپ و انواع آن را بشناسیم.

بروسکوپ و انواع آن را بشناسیم: بروسکوپ صنعتی که به نام‌های بروسکوپ، آندوسکوپ صنعتی، دوربین کابلی یا بروسکوپ صنعتی هم مصطلح...

بدون دیدگاه

آندوسکوپ صنعتی چیست؟

آندوسکوپ صنعتی به عنوان یک مدل از دوربین های کاووشی و تجهیزات بازرسی، امکان بازدید داخلی تجهیزات، تاسیسات و ماشین...

بدون دیدگاه

دوربین کابلی یا دوربین شلنگی

 دوربین کابلی یا دوربین شلنگی چیست؟ دوربین لوله ای، چشم ماری، دوربین شلنگی، دوربین کابلی و گاهی اشتباهاً به نامهای...

کالاهایی که دیده‌اید
فیلتر بر اساس شهر محصول
اپتیکس
فیلتر بر اساس شهر محصول
تماس با ما
اپتیکس