بروسکوپ صنعتی که به نامهای بورسکوپ، آندوسکوپ صنعتی، دوربین شلنگی، دوربین کابلی یا دوربین لوله ای هم مصطلح میباشد، امکان بازرسی بصری در مناطقی که مشاهده با چشم مستقیم دشوار و یا غیرقابل دسترس است را به شما می دهد.

 دوربین کابلی یا دوربین شلنگی چیست؟

 

دوربین لوله ای، چشم ماری، دوربین شلنگی، دوربین کابلی و گاهی اشتباهاً به نامهای بروسکوپ صنعتی یا بورسکوپ و اندوسکوپ صنعتی هم نامیده می شوند.

 

دوربین کابلی یا دوربین شلنگی تشکیل شده از :

دوربین کابلی یا شلنگی یا چشم ماری یا لوله ای چیست؟

دوربین کابلی (شلنگی ، چشم ماری ،لوله ای) که در مدل های مختلف قابل انتخاب در http://b2n.ir/23859 می باشد.

دوربین ها ی کابلی به اصطلاح بروسکوب صنعتی ضد آب دارای چراغ های LED در اندازه های مختلف مناسب جهت...

 

دوربین های بازرسی یا Inspection camera جهت بازرسی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و ازجمله کاربردهای این ویدئو بروسکوپ ها میتوان به بازرسی در موارد زیر اشاره کرد:

آندوسکوپ صنعتی به عنوان یک مدل از دوربین های کاووشی و تجهیزات بازرسی ،

امکان بازدید داخلی تجهیزات، تاسیسات و ماشین آلات را فراهم می کند.