•     تاریخ ایجاد : 2017-09-02
  •     نویسنده: farahani
  • ردیاب و GPS
  •     نظرات: 0

ما برای اینکه به وضوح متوجه گردید که دلیل بزرگ و مهم استفاده از ردیاب کودکان چه می باشد

 از یکی از دوستان که در کودکی گم شده است داستانی نقل می کنیم:

  •     تاریخ ایجاد : 2017-08-27
  •     نویسنده: farahani
  • ردیاب و GPS
  •     نظرات: 0

در سال 2017 پیشرفت چشمگیری رو در تکنولوژی شاهد بودیم و ما بر آن شدیم تا در زمینه ردیاب ها نیز از فناوری روز دنیا عقب نماینم.

این یک واقعیت است که همه کسانی که از حیوانات خانگی نگه داری میکنند علاقه و وابستگی خاصی نسبت به آن ها دارند و مایل هستند

که روش های جدید نگه داری از آن ها یاد گرفته تا بتوانند در شرایطی ایمن تر و سالم تر از آن ها نگه داری کنند.