تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، کوچه 39، پلاک 40، طبقه سوم