تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، کوچه 39، پلاک 38، طبقه اول