دوربین های IR هوشمند

1401/12/18

همانطور که قبلا در متن دوربین های روز و شب گفته شد به منظور دیدن در شب و یا در شرایط نوری با سطح پائین از نور مرئی، دوربین های IR تصاویر واضحتری را ضبط می نمایند. این چنین دوربین هایی از LEDهای مادون قرمز برای افزایش روشنایی محیط استفاده می کنند. همانطور که قبلا در متن “دوربین های روز و شب” گفته شد به منظور دیدن در شب و یا در شرایط نوری با سطح پائین از نور مرئی، دوربین های IR تصاویر واضحتری را ضبط می نمایند. این چنین دوربین هایی از LEDهای مادون قرمز برای افزایش روشنایی محیط استفاده می کنند.

گاهی مواقع خریداران برای خرید دوربین IR که متناسب با اندازه فضای تحت پوشش دوربین برای کاربرد خاص مدنظر مانند تشخیص چهره افراد مختلف است دچار مشکل می گردند. تکنولوژی هوشمند IR برای تنظیم شدت نور LEDهای مادون قرمز برای جبران حالاتی که دارای مشکل می باشند ایجاد گردید. این دوربین ها بطور خودکار LEDهای مادون قرمز خود را برای اشیا در فواصل نزدیک به لنز دوربین را جبران می نمایند.

در جاهایی با ترافیک و تردد زیاد که افراد به سمت دوربین حرکت کرده  یا از دوربین دور می گردند تکنولوژی IR هوشمند بسیار مفید می باشد. مانند مقابل فروشگاه ها، نقاطی که در آن گیت ورودی وجود دارد و نقاط ورود و خروج اصلی ساختمان ها.