کابل کشی دوربین های مداربسته تحت شبکه

1401/12/18

کابل کشی دوربین های مداربسته تحت شبکه:

وجود یک مشکل در کابل کشی ممکن است کوچک به نظر آید ولی می تواند یک اثر مهم در عملیات دوربین های تحت شبکه و حتی خود شکه داشته باشد.

حتی یک پیچ خوردگی کوچک در کابل می تواند باعث قطع و وصل در عملکرد یک دوربین گردد و یک اتصال ضعیف می تواند موجب قطع ناگهانی برق (POE) گردد.

وجود یک مشکل در کابل کشی ممکن است کوچک به نظر آید ولی می تواند یک اثر مهم در عملیات دوربین های تحت شبکه و حتی خود شکه داشته باشد.

حتی یک پیچ خوردگی کوچک در کابل می تواند باعث قطع و وصل در عملکرد یک دوربین گردد و یک اتصال ضعیف می تواند موجب قطع ناگهانی برق (POE) گردد.

استانداردهای سیم کشی

زمان سیم کشی تا یک دوربین تحت شبکه،باید حداقل از یک کابل Cat5 که دارای 4 جفت سیم می باشد استفاده کرد.

دو نوع استاندارد برای کابل کشی شبکه وجود دارد:T568a و T568b

استفاده از کابل با کیفیت بالای Cat5e و یا Cat6

کابل ها براساس نرخ داده ای که منتقل می نمایند دسته بندی می گردند.

ویژگی های دیگر کابل ها نیز شامل جنس، کانکتورها و تعداد دفعاتی که هر جفت سیم در واحد طول پیچیده شده اند.

Cat5 و Cat6 هر دو کابل جفت سیم تابیده هستند که دارای 4 جفت سیم دو به دو پیچیده می باشند.

Cat5, Cat5e  و Cat6 دارای تفاوت های فیزیکی نیز می باشند ولی تفاوت اساسی آنها این است که کابل Cat5 برای نرخ انتقال 100Mbps و کابل Cat5e برای نرخ انتقال

350Mbps و کابل Cat6 برای نرخ انتقال 1000Mbps می باشند.

به دلیل حجم بالای فایل های ویدئویی برای دوربین های تحت شبکه حتی با وجود روترها و سویچ هایی که 100Mbps را پشتیبانی می نمایند کابل های Cat5e  و Cat6

مناسب می باشند.

اجرای خوب کابل کشی

فاصله بین یک فرستنده و گیرنده نمی تواند در کل بیشتر از 100 متر باشد که 10 متر آن برای کابل کشی پچ استفاده می گردد.

باید دقت شود که کل طول کابل و کانکتورها از یک نوع باشد مانند .STP

کابل کشی شبکه نباید از کنار کابل های برق صورت گیرد. توجه به این نکته مهم است که استفاده از کابل های STP ایجاد درجه ایمنی بالایی در مقابل امواج رادیویی،

اختلالات الکتریکی و مغناطیسی می نماید.

در مواردی که از دوربین های خارجی استفاده می گردد و یا کابل از فضای بیرون رد می گردد استفاده از کابل STP الزامی می باشد.

کانکتورهای صحیح

اطمینان از نوع اتصالات RJ45 متناسب با نوع کابل مورد استفاده UTP و یا STP بسیار مهم می باشد.

شرایط محیطی

شرایط محیطی برای مثال اینکه دوربین در فضای داخلی یا خارجی نصب خواهد شد در تعین کابل ها و کانکتورها تاثیر عمده ای دارند.

همچنین نوع محفظه دوربین که پوشش دهی کافی برای دوربین ایجاد می کند و یا اینکه دوربین در شرایط محیطی سخت مانند سرما و یا گرمای خیلی شدید قرار دارد

نیز بر نوع و شرایط کابل کشی تاثیر خواهد داشت.

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.