WDR) Wide Dynamic Range)

1401/12/18

چاشی که سیستم های ویدئویی امنیتی اغلب با آن روبرو هستند ناتوانی دوربین ها در ایجاد تصاویر ویدئویی واضح در شرایطی که تغییرات قابل توجهی در سطح روشنایی یک صحنه وجود دارد است. در کاربردهای نظارتی WDR به منظور ایجاد ویدئوها واضح حتی با وجود نور پس زمینه در جاهائی که شدت روشنایی تغییر زیادی می نماید ( مناطق بسیار روشن و بسیار تاریک همزمان) استفاده می گردد. با استفاده از WDR شدت نور پس زمینه اطراف یک جسم تصحیح شده و امکان تشخیص بهتر ویژگی ها و شکل جسم را فراهم می آورد. یک فروشگاه و یا دفتر با تعداد زیادی پنجره داخل پارکینگ، تونل ها، ایستگاه های قطار و سایر مراکز حمل و نقل که افراد و یا وسایل نقلیه وارد و یا خارج می گردند. محیط هایی با انعکاس نور شدید مانند ساختمان های اداری، مراکز خرید و …